Vihreät sivut

Vihreiltä sivuilta voit hakea tietoja kemian alan yrityksistä sekä tietoa tuotteiden toimittajista ja tavaramerkkien edustajista.

Hae yritystä nimellä tai nimen osalla

B

Bergius Trading AB:n kuva.
Bergius Trading AB Laadukkaaseen jauhatukseen ja sekoitukseen
Postiosoite PL 124 00181 Helsinki Käyntiosoite Itälahdenkatu 2 00210 Helsinki Puhelinnumero: (040) 540 3439

Tuotteet: Fluidisaattorit, Jauhaimet, Sekoittimet

Products: Fluidizers, Grinders, Mixers

D

Dosetec Exact Oy:n kuva.
Dosetec Exact Oy
Käyntiosoite Vaakatie 37 15560 Nastola Puhelinnumero: (03) 871 540 Fax: (03) 871 5410

Tuotteet: Annostelujärjestelmät, Hihnavaa’at, Jauheiden ja rakeitten säkitys, Laboratoriovaa’at, Punnitusjärjestelmät, Säiliövaa’at, Säkinpurkauslaitteet, Säkkien täyttökoneet, Vaa’at

Products: Balances & scales, Batching systems, Belt weighers, Dischargers for sack, Laboratory balances, Sack filling machines, Sacking for pulver and granulate materials, Tank weighing, Weighing systems

E

Elektrokem Oy:n kuva.
Elektrokem Oy
Postiosoite PL 71 00131 Helsinki Puhelinnumero: (09) 7206 5620

Tuotteet: Honeywell-laboratoriokemikaalit, Reagecon-standardit ja -reagenssit

Products: Honeywell laboratory chemicals, Reagecon standards and reagents

Elomatic Oy:n kuva.
Elomatic Oy Process & Energy Engineering
Käyntiosoite Itäinen Rantakatu 72 20810 Turku Puhelinnumero: (02) 412 411 Puhelinnumero: 050 433 0747

Muut toimipaikat:
Tampere, Espoo, Jyväskylä, Oulu

Tuotteet: Automaatio- ja sähkösuunnittelua, Energiakonsultointi, Laitesuunnittelua, Projektipalvelut, Prosessiautomaatiojärjestelmät, Prosessisuunnittelua, Tehdassuunnittelua

Products: Automation and electrification design, Energy consulting,  EPCM Project services, Plant design, Process automation systems, Process design, Unit operation design

I

Innovatics:n kuva.
Innovatics
Käyntiosoite Ratamestarinkatu 13 A 00520 Helsinki Puhelinnumero: 010 2818 900

Tavaramerkit ja edustukset: InnoLIMS

Trademarks and Representatives: InnoLIMS

Tuotteet: Laboratorion tiedonhallintajärjestelmät, LIMS-järjestelmät

Products: Laboratory information management systems, LIMS Systems

K

KBR Ecoplanning Oy:n kuva.
KBR Ecoplanning Oy
Käyntiosoite Pohjoisranta 11 F 28100 Pori Postiosoite PL 78 28101 Pori Puhelinnumero: (02) 6240 200 Fax: (02) 6240 290

Tuotteet: Haihdutuslaitokset, Happojen talteenottolaitokset, Kiteytyslaitokset, Fosforihapon puhdistus- ja väkevöintilaitokset

Products: Evaporation Plants, Acid Recovery Plants, Crystallization Plants, Phosphoric Acid Purification and Concentration Plants

M

Metrohm Nordic Oy:n kuva.
Metrohm Nordic Oy
Käyntiosoite Vantaankoskentie 14 01670 Vantaa Puhelinnumero: 010 7786 800

Tuotteet: Ionikromatografia, pH/ionit & johtokyky, NIR-spektroskopia, Potentiostaatit/Galvanostaatit, Prossesianalysaattorit, Stabilisuusmittaukset, Titraus, Voltammetria, CVS

Products: Ion chromatography, pH/Ions and conductivity, NIR spectroscopy, Potentiostats / Galvanostats, Process analyzers, Stability measurements, Titration, Voltammetry, CVS

S

Seppo Laine Oy:n kuva.
Seppo Laine Oy
Käyntiosoite Porkkalankatu 24 00180 Helsinki Puhelinnumero: 09 6859 560

Tuotteet: Patentit, tavaramerkit ja mallisuojat, IPR-strategiat ja salkun optimointi, Euroopan ja USA:n patenttiasiantuntijat Helsingissä, IPR-tutkimukset ja lausumat; FTO:t

Products: Patents, trademarks and design rights, IPR strategies and IPR portfolio optimization, European and US patent experts at your service in Helsinki, IPR searches and opinions; FTO:s

Skalar Analytical B.V.:n kuva.
Skalar Analytical B.V.
Käyntiosoite Tinstraat 12 4823 AA Breda The Netherlands Puhelinnumero: +31 (0)76 5486486 Fax: +31 (0)76 5486400

Tuotteet: Alkuaineanalysaattorit (TOC, TN nesteille ja kiintoaineille), Automaattiset märkäanalysaattorit (CFA, erillisanalyysit), Robottianalysaattorit (BOD, COD, pH, EC, sameus, alkalisuus, testipakkaukset)

Products: Automated wet chemistry analyzers (Continuous flow analyzers (CFA), Discrete analyzers), Elemental analyzers (TOC, TN for liquids and for solids), Robotic analyzers (BOD, COD, pH, EC, Turbidity, Alkalinity, Test kits)

Software Point Oy:n kuva.
Software Point Oy
Käyntiosoite Metsänneidonkuja 6 02130 Espoo Puhelinnumero: (09) 4391 320

Tavaramerkit ja edustukset: Labvantage LIMS, LIMSView

Tuotteet: LIMS-järjestelmät, Laboratorion tiedonhallintajärjestelmät

Products: LIMS Systems, Laboratory information
management systems

T

Testware Oy:n kuva.
Testware Oy
Käyntiosoite Puurtajantie 4 15880 Hollola Puhelinnumero: (03) 780 5530

Tuotteet: Olosuhdekaapit ja -huoneet, Inkubaattorit, ESD-tuotteet, 3D-mittalaitteet, Röntgenlaitteet

Products: Climate chambers and rooms, Incubators, ESD products, 3D measuring equipment, X-Ray equipment

V

Valmet Automation Oy:n kuva.
Valmet Automation Oy
Käyntiosoite Lentokentänkatu 11 Postiosoite PL 237 33101 Tampere Puhelinnumero: 010 676 1780

Tuotteet: Prosessiautomaatiojärjestelmät, Turvalogiikat

Products: Process automation systems, Safety Interlocking Systems

W

Wacker-Kemi AB:n kuva.
Wacker-Kemi AB
Käyntiosoite Box 3115 Se-16903, Solna Sweden Puhelinnumero: +46 8 5220 5220 Fax: +46 8 5220 5221

Tuotteet: Kumiteollisuuden erikoiskemikaalit, Liimaraaka-aineet, Maali- ja lakkaraaka-aineet, Silikonit, Vaahdonestoaineet

Products: Adhesives raw materials, Defoamers, Paint and lacquers raw materials, Silicones, Special chemicals for rubber industry