Green Pages

In Green Pages you can search for companies in chemistry business and suppliers of specific products or representatives of different brands.

 

Search

B

Bergius Trading AB:n kuva.
Bergius Trading AB Laadukkaaseen jauhatukseen ja sekoitukseen
Postal Address PL 124 00181 Helsinki Address Itälahdenkatu 2 00210 Helsinki Tel: (040) 540 3439

Tuotteet: Fluidisaattorit, Jauhaimet, Sekoittimet

Products: Fluidizers, Grinders, Mixers

D

Dosetec Exact Oy:n kuva.
Dosetec Exact Oy
Address Vaakatie 37 15560 Nastola Tel: (03) 871 540 Fax: (03) 871 5410

Tuotteet: Annostelujärjestelmät, Hihnavaa’at, Jauheiden ja rakeitten säkitys, Laboratoriovaa’at, Punnitusjärjestelmät, Säiliövaa’at, Säkinpurkauslaitteet, Säkkien täyttökoneet, Vaa’at

Products: Balances & scales, Batching systems, Belt weighers, Dischargers for sack, Laboratory balances, Sack filling machines, Sacking for pulver and granulate materials, Tank weighing, Weighing systems

E

Elektrokem Oy:n kuva.
Elektrokem Oy
Postal Address PL 71 00131 Helsinki Tel: (09) 7206 5620

Tuotteet: Honeywell-laboratoriokemikaalit, Reagecon-standardit ja -reagenssit

Products: Honeywell laboratory chemicals, Reagecon standards and reagents

Elomatic Oy:n kuva.
Elomatic Oy Process & Energy Engineering
Address Itäinen Rantakatu 72 20810 Turku Tel: (02) 412 411 Tel: 050 433 0747

Muut toimipaikat:
Tampere, Espoo, Jyväskylä, Oulu

Tuotteet: Automaatio- ja sähkösuunnittelua, Energiakonsultointi, Laitesuunnittelua, Projektipalvelut, Prosessiautomaatiojärjestelmät, Prosessisuunnittelua, Tehdassuunnittelua

Products: Automation and electrification design, Energy consulting,  EPCM Project services, Plant design, Process automation systems, Process design, Unit operation design

I

Innovatics:n kuva.
Innovatics
Address Ratamestarinkatu 13 A 00520 Helsinki Tel: 010 2818 900

Tavaramerkit ja edustukset: InnoLIMS

Trademarks and Representatives: InnoLIMS

Tuotteet: Laboratorion tiedonhallintajärjestelmät, LIMS-järjestelmät

Products: Laboratory information management systems, LIMS Systems

K

KBR Ecoplanning Oy:n kuva.
KBR Ecoplanning Oy
Address Pohjoisranta 11 F 28100 Pori Postal Address PL 78 28101 Pori Tel: (02) 6240 200 Fax: (02) 6240 290

Tuotteet: Haihdutuslaitokset, Happojen talteenottolaitokset, Kiteytyslaitokset, Fosforihapon puhdistus- ja väkevöintilaitokset

Products: Evaporation Plants, Acid Recovery Plants, Crystallization Plants, Phosphoric Acid Purification and Concentration Plants

M

Metrohm Nordic Oy:n kuva.
Metrohm Nordic Oy
Address Vantaankoskentie 14 01670 Vantaa Tel: 010 7786 800

Tuotteet: Ionikromatografia, pH/ionit & johtokyky, NIR-spektroskopia, Potentiostaatit/Galvanostaatit, Prossesianalysaattorit, Stabilisuusmittaukset, Titraus, Voltammetria, CVS

Products: Ion chromatography, pH/Ions and conductivity, NIR spectroscopy, Potentiostats / Galvanostats, Process analyzers, Stability measurements, Titration, Voltammetry, CVS

S

Seppo Laine Oy:n kuva.
Seppo Laine Oy
Address Porkkalankatu 24 00180 Helsinki Tel: 09 6859 560

Tuotteet: Patentit, tavaramerkit ja mallisuojat, IPR-strategiat ja salkun optimointi, Euroopan ja USA:n patenttiasiantuntijat Helsingissä, IPR-tutkimukset ja lausumat; FTO:t

Products: Patents, trademarks and design rights, IPR strategies and IPR portfolio optimization, European and US patent experts at your service in Helsinki, IPR searches and opinions; FTO:s

Skalar Analytical B.V.:n kuva.
Skalar Analytical B.V.
Address Tinstraat 12 4823 AA Breda The Netherlands Tel: +31 (0)76 5486486 Fax: +31 (0)76 5486400

Tuotteet: Alkuaineanalysaattorit (TOC, TN nesteille ja kiintoaineille), Automaattiset märkäanalysaattorit (CFA, erillisanalyysit), Robottianalysaattorit (BOD, COD, pH, EC, sameus, alkalisuus, testipakkaukset)

Products: Automated wet chemistry analyzers (Continuous flow analyzers (CFA), Discrete analyzers), Elemental analyzers (TOC, TN for liquids and for solids), Robotic analyzers (BOD, COD, pH, EC, Turbidity, Alkalinity, Test kits)

Software Point Oy:n kuva.
Software Point Oy
Address Metsänneidonkuja 6 02130 Espoo Tel: (09) 4391 320

Tavaramerkit ja edustukset: Labvantage LIMS, LIMSView

Tuotteet: LIMS-järjestelmät, Laboratorion tiedonhallintajärjestelmät

Products: LIMS Systems, Laboratory information
management systems

T

Testware Oy:n kuva.
Testware Oy
Address Puurtajantie 4 15880 Hollola Tel: (03) 780 5530

Tuotteet: Olosuhdekaapit ja -huoneet, Inkubaattorit, ESD-tuotteet, 3D-mittalaitteet, Röntgenlaitteet

Products: Climate chambers and rooms, Incubators, ESD products, 3D measuring equipment, X-Ray equipment

V

Valmet Automation Oy:n kuva.
Valmet Automation Oy
Address Lentokentänkatu 11 Postal Address PL 237 33101 Tampere Tel: 010 676 1780

Tuotteet: Prosessiautomaatiojärjestelmät, Turvalogiikat

Products: Process automation systems, Safety Interlocking Systems

W

Wacker-Kemi AB:n kuva.
Wacker-Kemi AB
Address Box 3115 Se-16903, Solna Sweden Tel: +46 8 5220 5220 Fax: +46 8 5220 5221

Tuotteet: Kumiteollisuuden erikoiskemikaalit, Liimaraaka-aineet, Maali- ja lakkaraaka-aineet, Silikonit, Vaahdonestoaineet

Products: Adhesives raw materials, Defoamers, Paint and lacquers raw materials, Silicones, Special chemicals for rubber industry